Ортодонтия – Damon Q

Чрез поставянето на брекети или прозрачни шини за зъби, значително се подобрява качеството на живот, тъй като се повлиява, не само естетиката на усмивката, а и цялостното здраве. Подредените зъби, често са най-ефективното и подходящо решение, на много стоматологични проблеми, които са се появили във времето. Неправилното функциониране на зъбите и невъзможността за ефективно поддържане на добра устна хигиена, често е вследствие на неподредени зъби.