Нова концепция в стоматологията Едноетапна хирургия

Пациентите, днес, се ужасяват от посещенията в денталния кабинет. Една от главните причини за страха, са безкрайните посещения и чакането.

В желанието си да преодолеем това, ние от KoDent Дентална клиника, успешно прилагаме, основаната в САЩ концепция, наречена „Едноетапна Хирургия”. Важните стъпки, предхождащи операцията са: Рентгенографска оценка на зъбно-алвеоларния статус на пациента, чрез внимателна изследване на панорамна рентгенография и компютърен томограф, съпроводено от подробен , клиничен преглед на пациента. На базата на тези изследвания се изготвя индивидуален план на лечение.

Медицинският екип е съставен от четирима специалиста (при тази концепция се комбинират манипулации от следните специалности- максилофациална хирургия, имплантология, периодонтална и естетична стоматология). Този екип въстановява цялата устна кухина в едно посещение. Посещението може да отнеме от един, до четири часа в зависимост от сложността на случая. По време на операцията пациента е под интравенозна седация, което създава идеален комфорт по време на процедурата; анестезиологът мониторира постоянно пациента по време на манипулацията.
При тези условия успешно правим хирургични намеси като: поставяне на интраосални импланти, периодонтална хирургия, костни присадки и автотрансплантации, синус лифт и екстракции на зъби в едно посещение. Повечето от пациентите трудно могат да повярват, че най-важната част от тяхната орална рехабилитация , може да приключи без болка, в едно посещение, за няколко часа, без хоспитализация, и че могат да се върнат към ежедневните си професионални и социални дейности, още на следващия ден. Следователно, месеците на лечение се редуцират до едноетапно посещение,заключено в тази революционна технология, наречена : „едноетапна хирургия”.

Стресът, върху пациента се редуцира до минимум, а резултатът е забележителен.